دیجیتال مارکتینگ، مانند ماهی گیری

چگونه در اینستاگرام مشتری جذب کنیم ؟
شهریور ۱۱, ۱۳۹۶
نمایش همه

دیجیتال مارکتینگ، مانند ماهی گیری

حضور در شبکه های اجتماعی تا حدودی به ماهی گیری شبیه هست
کافیه که بدونید کدوم رود، دریاچه و دریا پر از ماهی هست
وقتی واردش بشید امکان نداره صید خوبی نداشته باشید
تنها نکته برای موفقیت پیروی از قانون صبر هست

قانون صبر
موفقیت در بازاریابی شبکه های اجتماعی و محتوا یک شبه اتفاق نمی افتد. برطبق قاعده کلی برای رسیدن به موفقیت باید وقت و انرژی صرف کنید. هرچند این احتمال هم وجود دارد که بتوانید راه صد ساله را یک شبه طی کنید!