فعالیت های روابط عمومی

امروزه همه برندها در تلاش‌اند تا ارتباطات اثر بخشی را با مخاطبان خود برقرار کنند؛ برقراری این ارتباطات نیازمند برنامه ریزی مناسبی در حوزه روابط عمومی است تا از این طریق بتوان آگاهی مناسبی از برند مجموعه در ذهن مخاطبان بازار هدف شکل بگیرد و در ادامه از طریق برنامه ریزی‌های مناسب در تلاش بود تا این آگاهی از برند ایجاد شده را به خوبی حفظ و ارتقا داد.
امروز برندها در راستای افزایش آگهی از برند ناگزیر به سرمایه گذاری در فعالیت های روابط عمومی هستند. از طریق فعالیت های عمومی، محتواهای مناسب برند در رسانه های پر مخاطب انتشار پیدا می کند و از این طریق مخاطبان بسیار زیادی محتواهای مد نظر سازمان را مطالعه می کنند؛ این موضوع باعث می شود که مخاطبان از طریق محتواهای منتشر شده در رسانه ها با برند ارتباطی اثر بخش برقرار کنند.

فهرستی از ابزارها و روش های مورد استفاده در فعالیت‌های روابط عمومی

درج محتوای مصاحبه ای ، یادداشت، خبر و … از برند در خبرگزاری ها ، روزنامه ها، مجلات و شبکه‌های اجتماعی
خدمات تولید نشریه اختصاصی داخلی
تولید محتوا در وب سایت‌های سازمان
جدول زمان بندی کمپین روابط عمومی
جدول بودجه کمپین روابط عمومی

درج محتوای مصاحبه ای ، یادداشت، خبر و … از برند در خبرگزاری ها ، روزنامه ها و مجلات برای بازار هدف:

با افزایش توانائی های سایت‌های خبری و تحلیلی و ازدیاد عناوین منتشر شده در روز، نیاز است تا خبر های ایجاد شده در هر حوزه ای، در بین تعداد مناسبی از سایت های خبری توزیع شود تا در نهایت اطمینان حاصل شود که عموم مخاطبان خبر را دریافت کرده اند. در راستای این موضوع رسانه های مرتبط در حوزه باشگاه مشتریان شناسایی شده اند و با انتشار محتواهای مناسب در این رسانه های می توان افزایش آگاهی از برند را ایجاد کرد.

خدمات تولید نشریه اختصاصی داخلی:

هر روزه برندها به دستاوردهای چشم گیری دست پیدا می‌کنند؛ مطرح کردن این دستاوردها به مخاطبان نیازمند داشتن نشریه داخلی اختصاصی است تا از این طریق بتوان برای کارمندان سازمان، شبکه توزیع، فروشگاه ها و مصرف کنندگان نهایی این نشریه ارسال شود و این مخاطبان بیشتر با فعالیت های شرکت آشنا شوند. ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که نشریه اختصاصی داخلی این پتانسیل را دارد که به یکی از بهترین نقاط تماس با مخاطبان تبدیل شود.

راه اندازی نشریه های چاپ شده به صورت ماه نامه، دو ماه نامه، فصل نامه و سال نامه در دو صورت چاپ شده و دیجیتال با ابعاد و تعداد صفحات مشخص شده با تولید محتوای اختصاصی در رابطه با برند ، خدمات و حوزه فعالیت های برند قابل اجرا خواهند بود.

تولید محتوا در وب سایت‌های برند

وب سایت‌های شرکت یکی از نقاط تماس استراتژیک مخاطبان با سازمان است؛ در راستای شکل گیری ارتباطات اثر بخش با مخاطبان نیاز به تولید محتوای مناسب است تا از این طریق بتوان آگاهی از برند سازمان را افزایش داد. از طرفی نیاز به ایجاد ارتباط از طریق ارسال محتوا با مخاطبان سازمان وجود دارد؛ با توجه به این موضوع می‌توان محتواهای مختلفی را در وب سایت‌های شرکت تولید و منتشر کرد تا از این طریق بتوان ارتباطات اثر بخشی را با مشتریان برقرار کرد. برای تحقق این موضوع نیاز به دو نوع بستر در وب سایت های سازمان وجود دارد:
۱-بخشی از وب سایت‌های سازمان که در آن پوشش خبری از فعالیت های شرکت انجام می‌شود که شامل خدمات، خبر، گزارش های تحلیلی، مصاحبه ها و گزارش های تصویری می باشد.

۲-بخشی از وب سایت سازمان می‌تواند به راه اندازی بلاگ برای هر یک از وب سایت های شرکت به منظور ارائه محتواهای عمومی و برقراری ارتباطات اثر بخش با مشتریان اختصاص پیدا کند؛ به این معنا که در بلاگ سازمان محتواهای غیر تبلیغاتی مرتبط با محصولات تولید و منتشر شود تا از این طریق بتوان مخاطبان را جذب کرد.